Inflation is #VALUE!

What is the inflation rate during and after lockdowns?

Inflation is already hard to measure in normal times, as I discussed in Bankers are people, too (page 126-129).

But the corona crisis adds further complications. Some services are unavailable due to the corona lockdown, for example restaurant visits and air travel. To discourage hoarding, supermarkets stopped offering discounts.

The abrupt shock causes headaches for statisticians.

For more, you should read Claire Jones’ Alphaville post on the fuzzy inflation figures.

Will our lifes be fundamentally different after corona?

No.

I don’t believe that the corona pandemic will fundamentally change the course of geopolitics or the global economy. As I predicted on March 25, 2020:

All the doomers, America-haters, EU-haters, permabears, moralizing nutters, communists, and libertarians are crawling out of the woodwork due to the coronavirus. However, I expect they will be proven wrong again. #timestamp#prediction

 • The coronavirus will not cause the collapse of society
 • The coronavirus will not end the dollar hegemony
 • The coronavirus will not be the end of the American empire
 • The coronavirus will not cause the end of the euro
 • The coronavirus will not cause the end of the EU
 • The coronavirus will not start a 20+ year bear market
 • The coronavirus will not reverse global supply chains
 • The coronavirus will not stop the desire for money, travel or luxury
 • The coronavirus will not stop climate change
 • The coronavirus will not cause the end of capitalism
 • The coronavirus will not lead to central planning
 • The coronavirus will not stop the government from intervening in the economy
 • The coronavirus will not stop central banks from “printing money”

Twee maten en twee gewichten

Stel je voor: twee bedrijven die actief zijn in de reissector.

Bedrijf A vervoert haar passagiers met een Airbus. Bedrijf B met een gewone bus.

Beiden zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.

A was al zwaar ziek voor corona. De bedrijfsschulden zijn meer dan 10 keer het eigen vermogen en er is amper winst. A betaalt geen accijns op de brandstof die ze verbruikt en er is 0% btw op tickets.

B was kerngezond. Het bedrijf heeft nauwelijks schulden en maakt jaarlijks winst. B betaalt wel accijns op de brandstof die ze verbruikt en er is 6% btw op tickets.

Waarom zou A meer steun moeten krijgen dan B?

Dit is geen fictief voorbeeld, bekijk zelf de jaarrekeningen van A en B.

Is the Corona Crisis the beginning of the Dumb Depression?

Will millions of businesses fail due to the corona crisis? Are we doomed to years of high unemployment?

Maybe.

But let’s be very clear. A depression is a political choice.

Governments can solve the crisis in the blink of an eye. Transfer money to households and businesses that suddenly lost their income.

Problem solved.

Tax-paying companies have earned the right to corona support

The corona crisis is a once-in-a-lifetime emergency. You cannot expect firms to anticipate zero revenu for months on end.

Therefore, it’s reasonable to help firms with loans and grants. But not all firms. Let’s reward corporate citizens who follow the law and pay taxes.

Thinking past the sale of your financial panacea

There are plenty of financial proposals for dealing with the corona crisis.

More government debt! Eurobonds! Helicopter money! Eliminate sovereign debt held by the ECB! Create a European investment fund!

One thing that greatly annoys me is that people don’t go into the details.

So if you want to convince me of your financial panacea, show me what it means in practice. Who are the winners and losers? What are the consequences of your plan for households, companies, banks, government finances, inflation, employment?

Make me think past the sale, and I might buy your proposal!

Bedrijven, gemeenten en verenigingen verdienen eenduidige coronasteun. Dit is wat er moet gebeuren

Dit is een update van mijn coronaplan. De trage Belgische aanpak heeft het voordeel dat we kunnen leren van buitenlandse voorbeelden.

Deze versie van het plan heeft bovendien aandacht voor lokale besturen en verenigingen. Ook zij zullen immers inkomsten verliezen door de crisis.

Steun aan vennootschappen

De (federale) regering betaalt 90% van de kosten opgelopen tijdens de corona-lockdown, evenredig met het omzetverlies en beperkt tot de belastingen die het bedrijf de voorbije 3 jaar betaalde. Bedrijven die steun krijgen, mogen de komende 3 jaar geen geld uitkeren aan aandeelhouders. Eventueel kunnen ook eisen gesteld worden op het vlak van tewerkstelling. Financiële bedrijven zoals investeringsmaatschappijen en banken worden uitgesloten1.

Kosten omvatten onder andere huur, rente, verzekeringen, afschrijvingen en lokale belastingen. Geen personeelskosten, aangezien die al gedekt worden door het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Voordelen:

 • staatssteun herstelt bedrijfskapitaal en laat toe leningen af te lossen
 • ondernemers die zich aanpassen en nieuwe producten ontwikkelen, worden niet gestraft
 • steun is een functie van de duurtijd van de lockdown. Die lockdown hangt af van de sector (korter voor fabrieken, langer voor horeca en evenementen)
 • steun koppelen aan betaalde belastingen is eerlijk: ook Frankrijk, Denemarken en Polen geven geen hulp aan bedrijven in belastingparadijzen (zie ook het geval van ‘Britse’ startups die elders geregistreerd zijn maar wel in het V.K. komen bedelen om staatssteun)
 • steun koppelen aan betaalde belastingen is ook efficiënt: verlieslatende bedrijven met een lage productiviteit zullen geen vennootschapsbelasting betaald hebben en weinig btw. We willen geen ‘zombiebedrijven’ redden2
 • duidelijke regels vermijden lobbywerk op bedrijfs- of sectorniveau (bijvoorbeeld à la carte steun voor Brussels Airlines of een btw-verlaging enkel voor de horeca), waarbij veel andere bedrijven uit de boot vallen

Voor bedrijven die minder dan 3 jaar actief zijn, kan gedacht worden aan een belastingkrediet.

Steun aan lokale besturen

De (gemeentelijke opcentiemen op de) verkeersbelasting en onroerende voorheffing zijn weinig conjunctuurgevoelig. De personenbelasting zal echter gevoelig dalen.

Om het tekort op te vangen, kunnen gemeenten personeel ontslaan (zoals in de V.S. gebeurt) of geld lenen. Maar de interest die gemeenten betalen is veel hoger dan die van de federale overheid.

Het lijkt daarom aangewezen dat de bijdrage voor de gemeenten stabiel blijft. Laat de federale overheid een donatie geven die in lijn ligt met het bedrag dat we zouden verwachten zonder corona.

Steun aan verenigingen

Door de coronacrisis kunnen veel verenigingen niet langer geld ophalen. Jeugdverenigingen kunnen geen fuiven organiseren, benefietetentjes zijn niet mogelijk, enz. De Vlaamse regering en/of de gemeenten moeten een regeling uitwerken voor het verenigingsleven. Voor de meeste verenigingen zal het immers niet lukken om later in 2020 nog iets te organiseren.

Wat kan jij doen?

Help dit plan op de politieke agenda te zetten! Schrijf lezersbrieven. Spreek je burgemeester of parlementslid aan. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we de financiële schade van deze crisis zo klein mogelijk houden.

Why I’m bullish

The coronavirus has led to a lot of economic pessimism.

I’m more bullish than most commentators. Why?

 • Stock prices have bounced back from their mid-March lows
 • Shops, schools and factories can open again thanks to workarounds
 • Government transfers have stabilized incomes
 • The corona shock has sped up the digital transformation
 • Masks and testing will bring the virus under control without lockdowns or a vaccine

The future looks bright!*

*Unless premature austerity kills the recovery.