Jaarvergadering KBC 2017

KBC Group is de enige beursgenoteerde bank-verzekeraar die België nog rijk is1. Vandaag vond de jaarvergadering plaats in de hoofdzetel aan de Havenlaan.

De resultaten van 2016 en de andere cijfers kan je in het jaarverslag (pdf) vinden. Alle agendapunten werden met een ruime meerderheid van de aanwezige aandelen goedgekeurd.

In tegenstelling tot vorig jaar, kwamen er veel vragen uit het publiek. Een activistische aandeelhouder van de “groene petten” had vragen over de rol van KBC in het dossier van de Nationale Bank van België (NBB). Deze affaire bewaar ik tot laatst.

De andere vragen hadden namelijk betrekking op KBC zelf.

KBC Group is het bedrijf boven KBC Bank. Daarnaast is de Groep in België actief met merken die in Vlaanderen minder bekend zijn, zoals KBC Brussels, CBC of KBC Asset Management. Buiten België heeft KBC dochterondernemingen in Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland.

Onder andere ikzelf wou graag weten wat de plannen zijn met de buitenlandse bank-verzekeraars. CEO Johan Thijs vertelde het publiek dat KBC geen plannen heeft om buiten de huidige landen uit te breiden. In de ‘kernlanden’ België en Tsjechië heeft KBC een marktaandeel bankieren van zo’n 20%  (zie pagina 6 in het jaarverslag). In de andere landen, samen ‘Internationale Markten’ genoemd, is het de ambitie van de Groep om minstens tot de top-4 grootste spelers te behoren. Die groei kan organisch of door overnames.

Enkele vragen hadden betrekking op de financiële cijfers. Zo verschilt het percentage probleemkredieten bijvoorbeeld sterk per land (zie jaarverslag pagina 85):

Dit wordt voor een deel verklaard door de historische erfenis in Ierland, waar KBC haar broek scheurde aan de vastgoedzeepbel. Volgens Johan Thijs is het tij in Ierland echter aan het keren. Er werden zelfs provisies teruggenomen dankzij het verbeterend economisch klimaat in Ierland.

Iemand anders wou weten hoe het zat met de rente-inkomsten. Die maken nog steeds het grootste deel uit van de totale inkomsten (zie jaarverslag pagina 54):

We weten echter allemaal dat de rentes zeer laag zijn. De nettorentemarge2 bedroeg 1,92% in 2016, een daling ten opzichte van de 2,02% van het jaar ervoor. Aangezien de rentes nog wel een tijd laag zullen blijven, zal het moeilijk zijn de nettorentemarge veel te verhogen. KBC wil dan ook meer inkomsten halen uit producten die onafhankelijk zijn van de rente (bijvoorbeeld commissielonen op beleggingen).

Dan waren er nog wat kleine ergernissen. Klanten die hun KBC aandelen op een effectenrekening van Bolero (een dochtermaatschappij) bewaren, moesten 15€ betalen om de jaarvergadering te kunnen bijwonen. Iemand had onterecht uit het jaarverslag opgemaakt dat het aantal aandelen met 50% gestegen was.

Tot slot de saga van de NBB. België is één van de weinige landen waar particulieren aandeelhouder kunnen zijn van de Nationale Bank. Er is al jaren een strijd aan de gang, waarbij de kleine aandeelhouders aanklagen dat de Belgische staat de goudreserves van de NBB ingepikt heeft.

Aangezien KBC één van de grootste privé-aandeelhouders is van de Nationale Bank van België, hopen sommigen dat KBC hun strijd zal steunen3. Eens de aandeelhouders gelijk krijgen, zou de koers van het NBB aandeel explosief kunnen stijgen.

Iemand stelde voor dat KBC een grotere positie in NBB zou opbouwen. Helaas voor de kleine aandeelhouders van de Nationale Bank ziet het er niet naar uit dat ze in KBC een bondgenoot zullen vinden.

Meer weten over banken, de ECB of monetair beleid? Volg me op Twitter!

  1. Andere banken zoals Belfius en Argenta zijn niet beursgenoteerd. BNP Paribas en ING zijn buitenlandse ondernemingen.
  2. Het verschil tussen de rente die de bank ontvangt voor haar kredieten en de rente die de bank betaalt aan depositohouders.
  3. Op de jaarvergadering van de NBB duurt de vragenronde van de kleine aandeelhouders blijkbaar zes uur!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *