Hoe Tax-on-web je belastingen berekent in 2017

Eén van de populairste artikels op deze site legt uit hoe de Belgische personenbelasting berekend wordt. Door de taxshift zijn enkele details niet meer up-to-date. Dit is de nieuwe versie voor 2017. Ik heb de voorbeelden opnieuw doorgerekend en vergeleken met vorig jaar. Je zal zien dat de personenbelasting wel degelijk gedaald is1.

Donderdag 13 juli is de deadline om je belastingen door te sturen via tax-on-web. De website heeft een knop waarmee je je belastingen kan laten berekenen.

Knop bereken belastingen

Je kan dus laten voorspellen hoeveel je zal terugkrijgen of zal moeten bijbetalen van de belastingen.

Maar hoe werkt die berekening eigenlijk? Je krijgt een hele resem onbegrijpelijke sommen te zien, vol codes en onduidelijke ambtenarentaal zoals “om te slane belasting”.

Hieronder leg ik het simpelste voorbeeld uit: een alleenstaande zonder kinderen die heel het belastingjaar2 bij één werkgever werkte en geen andere inkomsten heeft dan zijn loon. Hij woont in Vlaanderen, vlakbij het werk, heeft geen huis en doet niet aan pensioensparen of andere zaken die recht geven op een belastingvermindering.

Wanneer je je loonbrief bekijkt, zie je dat er een (groot) verschil is tussen het brutoloon dat je werkgever betaalt, en het nettoloon dat op je rekening gestort wordt.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom bruto en netto zo verschillend zijn: de RSZ en de personenbelasting. Van je brutoloon gaat 13,07% rechtstreeks naar de sociale zekerheid, de RSZ3. Deze RSZ bijdrage telt niet mee voor de berekening van je inkomstenbelasting in Tax-on-web.

Het brutoloon (na aftrek van de RSZ-bijdrage) dat je verdiende in 2016 kan je vinden bij code 1250 van tax-on-web:

Vak IV

Code 1250

Het is de belasting op dit brutoloon die berekend wordt in tax-on-web. Iedere keer je je loon ontvangt, heeft je werkgever al een deel doorgestort naar de belastingen in jouw plaats. Dit is de “bedrijfsvoorheffing” die ook in vak IV staat, bij code 1286:

Code 1286

Deze bedrijfsvoorheffing is gebaseerd op een schatting van hoeveel belastingen je werkelijk zal moeten betalen.

Wanneer de bedrijfsvoorheffing niet exact overeenkomt met het correcte bedrag dat je moet betalen, zal je belastingen moeten bijbetalen of terugkrijgen.

De inkomstenbelastingen in België zijn “progressief”. Dat betekent dat hoe meer je verdient, hoe meer (in procenten) je moet betalen. De percentages hangen of van de belastingschijven. Je belastbaar inkomen wordt van laag naar hoog verdeeld over de schijven, zoals hieronder getoond (van schijf 1 tot 5):

Ter info: het maximum van de eerste schijf is significant verhoogd ten opzichte van vorig jaar4. Toen liep de eerste schijf tot 8.710€, nu tot 10.860€. Met andere woorden: een groter deel van je inkomen wordt belast volgens het laagste belastingtarief.

Dus iemand die slechts 6.000 euro verdiende in 2016, valt volledig in de eerste schijf. Een inkomen van 20.000 euro wordt verdeeld over schijven 1, 2 en 3.

Je mag echter niet zomaar het bedrag uit code 1250 in de belastingschijven steken. Je hebt standaard recht op de “forfaitaire beroepskosten”. Omdat je gaat werken voor je geld, verrekenen de belastingen automatisch (forfaitair, zonder dat je dit moet bewijzen) deze beroepskosten. Het is het belastbaar inkomen uit code 1250 min de forfaitaire beroepskosten dat over de belastingschijven verdeeld wordt.

De forfaitaire beroepskosten worden berekend aan de hand van de volgende schijven5:

Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van vroeger, toen er vier schijven waren. De taxshift bij de forfaitaire beroepskosten is vooral voordelig voor mensen met een laag inkomen. Net zoals bij de belastingschijven zijn de grensbedragen van de laagste forfaitaire schijven verhoogd. De percentages zijn ook aangepast ten opzichte van vorig jaar.

Voorbeeld 1: inkomen van 25 000€

Stel dat onze alleenstaande (na RSZ) 25.000€ verdient. Dan heeft hij dus recht op 3.952,30€ forfaitaire beroepskosten:

Dat is een flink bedrag en een pak6 meer dan vorig jaar. Voor de overgrote meerderheid van de werknemers is het dus best om dit forfait te aanvaarden. Je moet al heel wat beroepskosten kunnen bewijzen om hierboven te geraken.

Nu moeten we de (25.000 – 3.952,30)€ = 21.047,70€ verdelen over de belastingschijven.

Volgens de belastingschijven zou de persoon in ons voorbeeld dus 6.642,47€ inkomstenbelasting moeten betalen.

Er is echter een belangrijke meevaller. Belastingplichtigen hebben recht op een belastingvrije som. Deze belastingvrije som is 7.420€ voor de man in dit voorbeeld7, aangezien zijn bruto jaarinkomen minder dan 26.510€ bedraagt. De overheid is echter zo slim geweest om deze belastingvrije som in belastingschijf 1 te kiezen, waar de belastingvoet het laagst is, namelijk 25%. Op de eerste 7.420 euro die je verdient moet je geen belastingen betalen. Dus is het resultaat van onze berekening hierboven te hoog. We moeten (7.420€ x 25%) = 1.855€ aftrekken van de 6.642,47€.

Dan komen we op (6.642,47 – 1.855)€ = 4.787,47€

Ter vergelijking, vorig jaar moest iemand met een inkomen van 25.000 euro nog 5.306,11€ belasting betalen. Door de verschillende componenten van de belastinghervorming is dit bedrag meer dan 500 euro gezakt op jaarbasis. Per maand houdt de persoon in dit voorbeeld netto 43,22€ meer over.

De totale inkomensbelasting wordt verdeeld over de gewestelijke (Vlaamse) en federale (Belgische) overheid.

Bovenop deze belasting, moet de man in ons voorbeeld ook nog gemeentebelastingen betalen. Een typische aanslagvoet voor de gemeente is 7% van de belasting die hierboven berekend werd. Dus komt er nog eens (4.787,47 x 7%)€ = 335,12€ bij.

In totaal zal de alleenstaande op een belastbaar inkomen (na RSZ) van 25.000€ dus 5.122,59€ moeten betalen. Na belastingen blijft er 19.877,41€ over van de 25.000€.

Hoeveel houdt de persoon in ons voorbeeld dan over van het totale brutobedrag op de loonfiches8? Het totaal jaarinkomen (inclusief RSZ9) was 25.000/(100% – 13,07%) =28.758,77€.

Na RSZ en inkomstenbelasting behoudt de persoon in ons voorbeeld netto 69,1%10 van zijn brutoloon.

Ter vergelijking, het jaar ervoor hield iemand in dezelfde situatie slechts 67,2% over.

Voorbeeld 2: inkomen van 50 000€

We kunnen de berekeningen hierboven opnieuw doen, voor een alleenstaande die (na RSZ) het dubbele verdient: 50.000€. De forfaitaire beroepskosten zijn voor deze persoon niet zoveel hoger en zitten aan het plafond van 4.240€11.

Verdeel de (50.000 – 4.240)€ = 45.760€ over de belastingschijven:

Hou opnieuw rekening met de belastingvrije som. [Omdat deze persoon in de ogen van de fiscus genoeg verdient, is de belastingvrije som nu lager: (7.130€ x 25%) = 1.782,5€.]

18.147€ – 1.782,5€ = 16.394,5€

Gemeentebelasting niet vergeten:

16.394,5€ x 107% = 17.542,12€

In totaal zal de alleenstaande op een belastbaar inkomen (na RSZ) van 50.000€ dus 17.542,12€ moeten betalen. Dat is 255,32€ minder dan het jaar voordien. Na belastingen blijft er 32.457,88 over van de 50.000€.

Merk op dat de persoon in het eerste voorbeeld er netto meer op vooruitgaat.

Het totaal bruto jaarinkomen (inclusief RSZ) voor deze persoon is 50.000/(100% – 13,07%) =57.517,54€.

Na RSZ en inkomstenbelasting schiet netto 56,4%12 over van zijn brutoloon. Het jaar ervoor was dat 56,0%.

Dit plaatje is niet helemaal correct. De sociale lasten zijn eigenlijk hoger, aangezien je in België als “grootverdiener” nog bijzondere bijdragen voor de RSZ moet ophoesten.

Ter vergelijking: de persoon in het tweede voorbeeld verdient bruto 100% meer dan degene in het eerste voorbeeld. Door de progressiviteit van de belastingen houdt de “grootverdiener” netto 63,3% meer over.

Aangezien de Tax-Calc (een simulator voor de belastingen) nog niet werkt voor aanslagjaar 2017, verwijs ik naar mijn oude post als je je wil weten hoe al deze berekeningen er uit zien in Tax-on-web.

Update 1, 29/05/2017: Commentator “gb” wijst me (via mail) op het belastingprogramma van Louis Raets. Ik heb het zelf niet uitgetest, maar het programma omvat veel meer codes dan deze die ik in mijn artikel hierboven bespreek.

Update 2, 29/05/2017: Jan Desmet vraagt in de comments een voorbeeldberekening voor iemand die 11.000€ verdient.

De forfaitaire beroepskosten zijn in dat geval 2.815,50€:

De forfaitaire beroepskosten moeten afgetrokken worden van de 11.000€ bruto-inkomsten: (11.000 – 2.815,50) = 8.184,50.

Dit bedrag valt volledig in de laagste belastingschijf waarop 25% belastingen verschuldigd zijn:

Hou echter rekening met de belastingvrije som van 7420€, waardoor de netto-belasting zakt met (7420€ x 25%) = 1855€.

In totaal zal iemand die bruto 11.000€ verdient dus (2.046,13 – 1855)€ = 191,13€ inkomstenbelasting betalen, te vermeerderen met de gemeentebelasting.

Update 3, 6/06/2017: De bedoeling van dit artikel was om de basis van de personenbelasting uit te leggen. Als je de details van je eigen situatie wil begrijpen, kan je de Tax-Calc gebruiken. Of je kan je laten bijstaan door een fiscalist.

===

Dr. Jan Musschoot geeft lezingen over de basis van de personenbelasting en tax-on-web. Verenigingen die Jan willen boeken voor een voordracht kunnen vrijblijvend meer info krijgen via het contactformulier op de About-pagina.

 1. Dit gaat enkel over de personenbelasting. Ik zal later nog een post schrijven over de andere belastingen/heffingen/bijdrages die privépersonen in België moeten betalen…
 2. Het belastingformulier dat we dit jaar moeten invullen gaat over inkomsten van 2016.
 3. Dit klopt niet helemaal: voor lage lonen is het minder.
 4. De bovengrenzen van de andere schijven zijn geïndexeerd met iets meer dan 0,5%.
 5. Het forfait kan niet hoger zijn dan 4240€.
 6. 862,54€ meer om precies te zijn.
 7. De belastingvrije som is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste, maar in dit voorbeeld is daar geen sprake van.
 8. De werkgever moet ook nog werkgeversbijdragen betalen, die niet op de loonfiche staan!
 9. Vereenvoudigd.
 10. 19.877,41/28.758,77.
 11. Wat overigens wel hoger is dan de 3.839,76€ van het jaar voordien.
 12. 32.457,88/57.517,54

8 thoughts on “Hoe Tax-on-web je belastingen berekent in 2017”

 1. beste jan, helemaal super, dit is de eerste duidelijke uitleg van personenbelasting die ik tegenkom op internet, heb nog een vraag, zou je je email kunnen delen?
  mvg
  gb

 2. Beste Jan,

  Kan je misschien ook een voorbeeld van een laag inkomen toevoegen. Iemand die pakweg 11.000 euro verdient.

 3. Beste Jan
  Kan je een voorbeeld geven van iemand die 66% mindervalide is en een inkomen heeft van 17962 Euro. Geen bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid dus niets in te vullen op code 286.
  Gemeentebelastingen zijn hier 8,5%
  Ben alleenstaande, ongehuwd.
  Kan verder niets aftrekken.
  Graag uw antwoord.

  MVGR
  Dré

 4. beste

  ik woon sinds oktober vorig jaar apart, dus voor 2017 aparte aangifte
  Ik heb nog nooit aangifte gedaan
  heb beroepsinkomen als bediende , in 2017 2 kinderen ten laste
  inbreng lening woonkrediet 3080 per jaar max dat ik mag aftrekken
  pensioensparen aftrek 960 euro per jaar

  inkomen op fiche 39035
  bedrijfsvoorheffing 10900
  bijzondere bijdrage sociale zekerheid 345

  hoe begin ik hieraan ?

  1. De meeste van uw gegevens (inkomsten, pensioensparen…) zullen al automatisch ingevuld zijn wanneer u inlogt in Tax on Web. Controleer zeker als uw gezinssituatie en uw woonkrediet juist zijn. Mogelijk hebt u ook nog recht op andere aftrekposten, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van dienstencheques.

   U kan een simulatie maken met de Tax Calculator om in te schatten hoeveel u ongeveer zal terugkrijgen of moeten bijbetalen.

   Indien u twijfelt, dan kan u terecht op de invulsessies georganiseerd door de FOD Financiën.

   Veel succes!

 5. Beste,

  Hoe komen ze aan aanslagvoet? Hoe wordt het berekend? İs deze beter als het hoger ligt of lager

  Mvg

  1. De aanslagvoet is het percentage dat bekomen wordt door je belastingen te delen door je belastbaar inkomen. Door het progressief belastingsysteem zal de aanslagvoet bijvoorbeeld klein zijn voor iemand met een klein pensioen. Een alleenstaande werknemer met een hoog brutoloon zal dan weer een hoge aanslagvoet hebben. Een hoge aanslagvoet is dus in zekere zin goed, aangezien het erop wijst dat je een redelijk hoog inkomen hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *