Wat de kiezers van Donald Trump aanspreekt

Er zijn twee redenen waarom de opkomst van Trump iedereen in “het Westen” moet boeien. Ten eerste zijn veel problemen waar de Verenigde Staten mee kampen vergelijkbaar met die in Europa. Ten tweede omwille van de immense economische, politieke en bovenal culturele invloed die Amerika heeft op de rest van de wereld.

De media schilderen Donald Trump af als een sexist, een racist en een ongeïnformeerde oorlogsstoker.

Waarom trekt hij dan toch zoveel kiezers aan? Deze post geeft een overzicht van de onderwerpen die de campagne van Trump op de agenda heeft gezet.

 

Slogan: Make America Great Again (maak Amerika opnieuw groots)

Samenvatting: America First (Amerika eerst)

 

Binnenland

 

Het uitvoeren van de immigratiewetgeving. Dit betekent dat illegale immigranten – die per definitie de wet overtraden – het land moeten uitgezet worden1. Een muur langs de Mexicaanse grens moet illegale immigratie in de toekomst tegenhouden. Trump linkt illegale Mexicanen aan misdaad. Zijn tegenstanders geven hem enkel munitie door de Amerikaanse vlag te verbranden, met Mexicaanse vlaggen te zwaaien en zijn aanhangers te belagen bij één van zijn campagnebijeenkomsten .  

Een tijdelijk inreisverbod voor moslims.

Het terugdraaien van Obamacare, de verplichte ziekteverzekering ingevoerd door de huidige president.

Het verdedigen van het tweede amendement van de grondwet, een typisch Amerikaans onderwerp. Deze wet geeft Amerikaanse staatsburgers het recht om wapens te dragen.

Zorg dragen voor veteranen, eerder dan voor illegalen.

 

Buitenland

Landen als China verkopen hun producten graag op de Amerikaanse markt, maar zijn protectionistisch als het gaat over import. Amerikaanse fabrieken zijn verscheept naar China en Mexico. Dit verrijkt hun eigenaren en topmanagement. Voor de Amerikaanse werknemers bleven werkloosheid of tewerkstelling aan slechtere voorwaarden over. Trump wil het handelstekort van de Verenigde Staten verkleinen.

De bondgenoten van Amerika moeten een groter deel van de kosten voor hun defensie betalen.

Trump is TEGEN het militair interventionisme van de Verenigde Staten.

Dit is een grote verschuiving in de doctrine van de Republikeinse Partij (GOP), waarin de neoconservatieven aan de basis lagen van de oorlogen van George W. Bush. Maar dit buitenlands beleid beperkt zich niet tot de GOP. De Democratische president Obama en zijn toenmalige buitenlandminister Hillary Clinton stelden zich ook interventionistisch op in Libië. Het resultaat is een Libische tak van Islamitische Staat. Dit voorbeeld toont aan hoe ongeïnformeerd of oneerlijk veel van Trumps criticasters zijn.

 

Maar zoals tekenaar en toevallig politiek-analist Scott Adams zegt: identiteit is het sterkste wapen om kiezers te overtuigen.

Velen hebben het gevoel dat hun identiteit bedreigd wordt. Ze zien in Donald Trump een kampioen die voor hen zal vechten. We moeten dus vooral de culturele aspecten van Trumps campagne bekijken, in plaats van zijn specifieke voorstellen voor binnen- en buitenlands beleid hierboven. Waarom hopen mensen dat Trump zal verdedigen wie ze zijn?

 

Cultureel

Trump noemt de media oneerlijk.

ConservativePunditMedia
Bron

Gezien de linkse vooringenomenheid van de media is het niet verrassend dat mensen dit gevoel delen.

De Republikeinen verkopen zichzelf als conservatieven. In de praktijk geven ze altijd geleidelijk toe aan nieuw progressieve eisen zoals het homohuwelijk of transgenderwetten. De machteloosheid van het establishment2 van de GOP om te conserveren wordt treffend beschimpt door deze parodietweet, die goed de frustratie van de behoudsgezinde basis weergeeft:

ConservativePunditTransgender

 

Trumps aanhangers verwachten dat hij hun manier van leven en hun waarden veel assertiever zal verdedigen.

Trump fulmineert tegen politieke correctheid.

Hoewel Trump (doelbewust?) vaag blijft over de betekenis van politieke correctheid, is het wel duidelijk wat zijn supporters dwars zit wanneer je hun online commentaren leest. Hier zijn enkele van de zaken waar ze hun buik van vol hebben:

Social justice warriors3 (SJW4) die geobsedeerd zijn door “white privilege” (“blanke voorrechten”) en die hun tegenstrevers graag stigmatiseren als “fucking white male” (ironisch genoeg een uitspraak met een racistische en sexistische achtergrond).

Het zuiveren van de Amerikaanse geschiedenis ten voordele van niet-blanken. Deze geschiedenisherschrijving neemt vele vormen aan, van het verwijderen van de vlag van de Zuidelijke staten uit de burgeroorlog, tot het vervangen van president Andrew Jackson van de voorkant van het twintig dollar biljet door een zwarte vrouw die historisch gezien niet veel voorstelt.

De achteruitgang van Europese Amerikanen in de bevolkingscijfers ten opzichte van Amerikanen met voorouders uit Derde Wereldlanden. Voor de conservatieve auteur Ann Coulter is dit het allerbelangrijkste onderwerp van deze tijd:

AnnCoulterImmigration

Merk op hoe Coulter het belang van immigratie afzet tegen de Republikeinse prioriteiten uit het verleden. Tot nog toe legden conservatieven in Amerika altijd de nadruk op religieus geïnspireerde onderwerpen zoals abortus.

Wanneer Trump spreekt over “het valse lied van globalisme” en dat “de natiestaat het ware fundament voor geluk en harmonie blijft”, klinkt dit als muziek in de oren voor the Alt Right. Dit Alt(ernatief) Rechts is een beweging van nationalisten. In plaats van ‘rechts’ te zien in termen van religie en economie (voor een kleine overheid en de vrije markt) zoals de GOP in het verleden, wijst Alt Right de globale vrije markt en open grenzen af als anti-blanke dogma’s. Ze houden van de ‘Amerika Eerst’-boodschap van Trump.

 

Mocht de gewone media haar werk doen zou het niet nodig geweest zijn om deze post te schrijven. Iedereen met een internetverbinding en wat tijd kon geschreven hebben wat hierboven staat. In plaats daarvan kijken journalisten en analisten vol verbazing naar Trump. In de Belgische krant De Tijd begrijpt historica Anne Applebaum niet dat een man die twee keer gescheiden is de nominatie van de conservatieve GOP in de wacht kon slepen.

Dit bewijst nog maar eens dat een groot deel van de pers geen idee heeft van wat omgaat in de maatschappij en hoezeer zogenaamde experts in een ivoren toren leven.

Vooral voor Europese journalisten zouden de redenen achter het electoraal succes van Trump voor de hand moeten liggen. West-Europese landen kennen ook massa-immigratie. Voor de autochtone bevolking brengt dit misdaad en culturele vervreemding met zich mee. Jobs en sociale voorzieningen voor (vooral) laaggeschoolden komen onder druk te staan. Eeuwenoude tradities zoals Sinterklaas en Zwarte Piet worden plots verdacht gemaakt omdat sommigen in het zwarte gezicht van Piet een uiting van racisme zien.

De Europese politicus die het fenomeen Trump het dichtst benaderde was wellicht de charismatische Nederlander Pim Fortuyn. Fortuyn kon goed met de media overweg. Als homoseksueel paste hij ook niet in het traditionele conservatieve plaatje. Fortuyn werd vermoord door een dierenrechtenterrorist. Het zou niet slecht zijn mocht de media in het licht hiervan hun eigen berichtgeving over Trump eens kritisch bekijken.

 

Voor wie meer wil lezen over de steun voor Donald Trump onder intellectuelen, raad ik dit artikel aan. Om meer te weten te komen over de manier waarop Trump zijn campagne voert en de manier waarop hij zijn populistische thema’s selecteerde lees je best dit artikel. Hij heeft letterlijk geluisterd naar de bevolking, wat blijkbaar een vreemde gedachte is voor carrièrepolitici. Uit dat laatste artikel:

“Ik luisterde naar duizenden uren praatradio en [Donald Trump] kreeg rapporten van me,” herinnerde Nunberg zich. Wat die rapporten zeiden was dat de Republikeinse basis schuimbekte over een handjevol thema’s waaronder immigratie […] Terwijl Jeb Bush praatte over het oversteken van de grens als een “daad van liefde”, was Trump aan het nadenken over hoe hoog zijn muur zou worden.5

  1. Dit is geen buitenissig voorstel. Zie bijvoorbeeld Operation Wetback en de deportaties onder president Obama.
  2. De meer vulgaire supporters van Trump noemen het impotente partijestablishment “cuckservatives“. Zie ook deze beschrijving van cuckservatieven door Mike Cernovich.
  3. Bij mijn weten is er geen Nederlands woord dat dit begrip exact vertaald, maar het betekent zoiets als strijders voor sociale rechtvaardigheid. SJW heeft een negatieve connotatie.
  4. De context van dit fragment kan je hier vinden.
  5. Eigen vertaling. Origineel: “I listened to thousands of hours of talk radio, and [Donald Trump] was getting reports from me,” Nunberg recalled. What those reports said was that the GOP base was frothing over a handful of issues including immigration […] While Jeb Bush talked about crossing the border as an “act of love,” Trump was thinking about how high to build his wall.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *