Quantitative Easing Q&A

Who sold their bonds to the ECB?

Mainly non-resident investors, although there are national differences, as this graph by Marcello Minenna shows:

What did companies do with the money from the ECB?

Corporates used the attracted funds mostly to increase dividends, according to research by Karamfil Todorov.

Did QE ease financial conditions?

Yes. Karamfil Todorov found that the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) “increased prices and liquidity of bonds eligible to be purchased substantially”1.

Can we trust central bank research on the effect of QE?

Central bank researchers face strong incentives to be positive on QE. Brian Fabo, Martina Jančoková, Elisabeth Kempf and Ľuboš Pástor found that “central bank papers report larger effects of QE on output and inflation. Central bankers are also more likely to report significant effects of QE on output and to use more positive language in the abstract. Central bankers who report larger QE effects on output experience more favorable career outcomes.”

German judges versus the ECB

The German Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) made a decision concerning the ECB’s QE program1.

This article explains how the ECB can defend itself.

But I want to play devil’s advocate, and defend the German judges.

Despite buying thousands of billions of euros worth of bonds, the ECB has undershot its inflation target for years. The Court has a point that buying vast amounts of sovereign debt doesn’t seem proportional to this disappointing outcome.

In fact, the ECB could achieve its primary objective of price stability with a much smaller balance sheet. For example by dual interest rates. Or by helicopter money.

Second, the Court could prohibit the Bundesbank from participating in QE. But buying German bonds was not needed for monetary policy anyway! It was a political decision to buy bonds proportional to the national capital key in the ECB.

Finally, the decision of the Court should force European politicians to fix this mess. Maybe the ECB should have a dual mandate like the Fed has, so inflation and employment carry the same weight in monetary policy decisions. Or they could change the structure of the Eurosystem. Do we still need 19 national central banks when we have the ECB? Sounds like a make-work scheme to me…

Carrot or stick? The Lonergan-Kimball debate

Update 1, 12/12/2017: Prof. Kimball replied on Twitter. I have added his remarks just before the discussion section.

Update 2, 12/12/2017: See my follow-up post with more details on the distributional and stimulative effects of deeply negative ECB rates.

Central banks around the developed world have been struggling to meet their inflation targets. Economists are divided on what the Fed, the ECB or the Bank of Japan should do.

Massive amounts of quantitative easing have proven to be ineffective at boosting inflation. Some economists have proposed that central banks raise inflation expectations.

At the 5th Bruegel – Graduate School of Economics, Kobe University conference1, Eric Lonergan and professor Miles Kimball advocated their preferred solutions: helicopter money and deep negative interest rates, respectively. Continue reading “Carrot or stick? The Lonergan-Kimball debate”

Europe and Japan: Monetary policies in the age of uncertainty (notes)

On 2 October, think tank Bruegel and Kobe University organized a conference on monetary policy in Brussels. The speakers compared the challenges faced by the European Central Bank (ECB) and the Bank of Japan (BoJ). This post is a reminder to myself based on my notes. I don’t cover the contributions of all participants. Don’t expect a story or a conclusion 🙂 Continue reading “Europe and Japan: Monetary policies in the age of uncertainty (notes)”

ECB should give money directly to citizens

The European Conservatives and Reformists (ECR) group in the European Parliament recently launched “Leer Geld”, an initiative led by MEP Sander Loones, to raise awareness about the effects of the monetary policy conducted by the European Central Bank (ECB).

The initiative is to be welcomed: monetary policy is too often overlooked by civil society, yet its impact on our lives has never been greater. Under its “quantitative easing” programme (QE), the ECB has been buying large quantities of government bonds since 2015. Surely injecting the equivalent of 20 percent of GDP into the eurozone finance sector cannot be without consequences. (continue)

You can read the full article written by me and Eric Lonergan at EUobserver.

10 vragen voor #AuditECB

Een nieuwe website1 en de campagne Audit the ECB belichten het QE-beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In een opiniestuk vraagt Sander Loones (N-VA) meer transparantie van ECB voorzitter Mario Draghi.

Gezien ik zelf verschillende stukken schreef over QE, helikoptergeld en de balansen van de centrale banken, kan ik dit alleen maar toejuichen.

Het is me echter niet duidelijk wat het doel is van Audit the ECB. Hierbij dan ook tien vragen aan de initiatiefnemers. Continue reading “10 vragen voor #AuditECB”

Over de passiva en winsten van centrale banken

In de nasleep van de financiële crisis hebben de centrale banken (CentB-en) hun balansen drastisch opgeblazen. De Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) volgden het voorbeeld van de Japanse centrale bank door voor biljoenen1 dollars en euro’s obligaties te kopen. Dit beleid wordt quantitative easing (QE) genoemd.

De centrale banken doen deze aankopen met de “monetaire basis”: cash en reserves2. Als we wettelijke beperkingen buiten beschouwing laten, kunnen centrale banken zoveel “basisgeld” maken als ze willen.

Economen zijn het niet eens over QE en de gevolgen ervan voor de balansen van de centrale banken.

Deze blogpost bespreekt de vraag als basisgeld bij het passief van de centrale bank gerekend moet worden. Nadat we dit onderwerp begrijpen, kunnen we verduidelijken wanneer de CentB winst boekt en hoe dit de financiën van de overheid beïnvloedt.

Eén van de doelen van QE is om de inflatie omhoog te krijgen. Sommigen maken zich zorgen dat de rente daardoor omhoog zal gaan, waardoor de centrale banken gigantische verliezen zullen lijden. Dat zou allerhande – niet verder gespecifieerde – rampen met zich meebrengen. Ik beargumenteer dat deze vrees onterecht is. Continue reading “Over de passiva en winsten van centrale banken”

Central bank liabilities and profits

Central banks (CentBs) have drastically expanded their balance sheets in the wake of the global financial crisis. The Federal Reserve (Fed) and the European Central Bank (ECB) followed the example of the Bank of Japan (BOJ) by buying trillions of dollars and euros worth of long-term bonds, a policy known as quantitative easing (QE).

The CentBs make these purchases by “base money”, i.e. cash and reserves1. Neglecting legal restrictions, CentBs can create base money at will.

There is a lot of controversy among economists about QE and its consequences for the balance sheets of central banks.

This post discusses the question of whether or not base money should be considered a liability of the central bank. After that issue is understood, we can clarify when the CentB can book a profit and how this affects government finances.

One of the stated goals of QE is to raise inflation. Some worry that once this happens, rising interest rates will cause massive losses to the central bank, resulting in unspecified “bad things”. I argue that these fears are unjustified. Continue reading “Central bank liabilities and profits”

Nee, Geert Noels, de ECB vernietigt het kapitalisme niet

De Tijd publiceerde recent een opiniestuk van de econoom Geert Noels onder de titel ‘Het beleid van de ECB vernietigt het kapitalisme’. Het stuk bevat een mix van terechte kritieken en dubieuze beweringen.

Ik deel de mening dat het massaal opkopen van obligaties – de zogenaamde QE – door de Europese Centrale Bank (ECB) zeer weinig doet voor de reële economie. Gezinnen en bedrijven beslissen door de lage rente niet massaal om meer geld uit te geven. De werkgelegenheid in de eurozone wordt niet gestimuleerd door het opblazen van de balans van de ECB met financiële activa.

Maar Noels houdt het niet bij de grond van de zaak, de beperkte impact van QE op de reële groei.

Volgens het opiniestuk zorgen de lage rentes namelijk voor een planeconomie, de tegenpool van het kapitalisme. De financiële sector zou door de lage of negatieve rentes ontwricht worden. Maar om zijn stelling van een antikapitalistisch monetair beleid te staven, geeft hij voorbeelden van zwakke spelers die vroeger impliciet gesubsidieerd werden en van normale processen in een markteconomie. Continue reading “Nee, Geert Noels, de ECB vernietigt het kapitalisme niet”

Hoe de ECB 1000 miljard euro uitgeeft om de rente te verlagen

Op 10 maart 2016 kondigde Mario Draghi aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) iedere maand voor 80 miljard euro obligaties zal opkopen. Dat klinkt indrukwekkend. Maar hoe werkt de aankoop van obligaties door de ECB eigenlijk? Welke impact heeft het op schuldenaars en spaarders? En wat zijn de risico’s van dit beleid?

In deze (lange) blogpost leg ik uit wat obligaties zijn en wat de ECB precies doet. Continue reading “Hoe de ECB 1000 miljard euro uitgeeft om de rente te verlagen”