10 vragen voor #AuditECB

Een nieuwe website1 en de campagne Audit the ECB belichten het QE-beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In een opiniestuk vraagt Sander Loones (N-VA) meer transparantie van ECB voorzitter Mario Draghi.

Gezien ik zelf verschillende stukken schreef over QE, helikoptergeld en de balansen van de centrale banken, kan ik dit alleen maar toejuichen.

Het is me echter niet duidelijk wat het doel is van Audit the ECB. Hierbij dan ook tien vragen aan de initiatiefnemers.

 1. Willen jullie dat de ECB stopt met QE?
 2. Zo ja, wat voorspellen jullie dat de gevolgen zullen zijn voor de rentelasten voor de overheden in de eurozone, inclusief België?
 3. Welk alternatief voor QE had Mario Draghi? Ter herinnering, de evolutie van de rente op 10-jarige overheidsobligaties van enkele eurolanden:

  Rente (in %) op 10-jarige obligaties sinds 2007. Kleurcode: oranje = Duitsland, blauw = België, rood = Spanje, groen = Italië. Bron: ECB.
 4. De rentesneeuwbal zou wellicht geleid hebben tot defaults van eurolanden en/of het uiteenvallen van de eurozone. Was deze uitkomst beter geweest volgens jullie?
 5. Wat zouden de gevolgen geweest zijn voor activaprijzen (vastgoed en aandelen), voor pensioenfondsen en voor de economische groei in jullie scenario zonder QE?
 6. Zijn jullie tegen het feit dat privébanken geld creëren?
 7. Wat moet de ECB doen met haar portefeuille overheidsobligaties (en binnen welke tijdspanne)?
 8. De discussie voor of tegen QE is al jaren aan de gang. In 2010 waarschuwden tegenstanders Ben Bernanke2 voor inflatie en geldontwaarding ten gevolge van QE. De Amerikaanse centrale bank heeft sindsdien voor meer dan 2 biljoen (=2000 miljard) dollar bijkomende obligaties en kredieten opgekocht (zie figuur).
  Activa van de Federal Reserve. Bron: FRED.

  Toch is de inflatie in de Verenigde Staten beperkt gebleven. De dollar is sinds 2003 niet zo sterk geweest. Hoe verklaren jullie dat?

 9. Klopt het dat jullie tegen helikoptergeld zijn?
 10. Het opiniestuk in De Morgen sluit af met “laat ons geld weer rollen”. Wat houdt dat precies in? Wat kan de ECB doen om geld te doen rollen?

Om mogelijke verwarring te vermijden: ik heb zelf geen uitgesproken mening voor of tegen QE. Ik vraag me alleen af wat de bedoeling is van deze campagne.

De Audit the ECB campagne vraagt “greater transparency in the decision-making of the ECB and an independent study on the impact of monetary policy on banks, pension funds and the economy” (mijn nadruk).

Tegelijk schrijft ze “Why QE and ultra-low interest rates are bad for the economy” en “harmful effects of the European Central Bank’s monetary policy on the Eurozone and Belgium“. De organisatoren (of in ieder geval de sprekers op hun eerste evenement) lijken dus vooraf al besloten te hebben dat de effecten negatief zijn.

Overigens is een onafhankelijk onderzoek in dit soort politiek gevoelige kwesties bijna onmogelijk. Iedere expert met een ‘ongewenste’ conclusie zal door de tegenstanders partijdig gevonden worden.

 1. De FAQ op leergeld.eu lijkt gebaseerd op de inzichten van onder andere PositiveMoney.
 2. Ben Bernanke was op dat moment de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *