Coronaplan

De federale en de Vlaamse regering hebben de acute fase van de economische coronacrisis goed aangepakt. Getroffen gezinnen en ondernemingen kunnen hun rekeningen blijven betalen dankzij een reeks maatregelen1.

Voor bedrijven waarvan de omzet langere tijd laag zal blijven2, lopen de kosten echter op. Zonder steun zullen ook veel gezonde bedrijven overkop gaan.

Mijn plan hieronder gaat uit van de volgende principes

 • Het coronavirus is een geval van overmacht waarbij staatssteun gerechtvaardigd is
 • Ondernemen houdt risico’s in, de overheid kan niet alle verliezen compenseren
 • De steun moet gaan naar rendabele bedrijven, niet naar ‘zombiebedrijven’
 • De steun moet gaan naar wie eerlijk belastingen betaalt
 • Het systeem moet snel, eenvoudig en fraudebestendig zijn
 • Arbeidstekorten moeten vermeden worden

Het plan

Eenmanszaken

Zelfstandigen die blijven werken3, ontvangen maandelijks 3,333%4 van hun winst van het voorgaande jaar5. Deze steun duurt zolang de coronabeperkingen van kracht zijn in hun sector. Voor starters kan er een forfait voorzien worden.

Stel dat een zelfstandige in 2019 een winst boekte van 36000 euro. Dan krijgt hij/zij per maand 36000 x 0,0333 = 1200 euro bruto6.

Door het bedrag te koppelen aan de belastingaangifte, worden degenen die hun belastingen correct aangeven beloond.

Vennootschappen

De overheid draagt maximaal 90% van de kosten opgelopen door de coronacrisis, evenredig met het omzetverlies.

Kosten omvatten onder andere huur, lease, rente, verzekeringen en afschrijvingen. Personeelskosten worden gedekt door het stelsel van tijdelijke werkloosheid en worden daarom niet in rekening gebracht.

De fiscus berekent hoeveel de onderneming de voorbije drie jaar afdroeg aan btw en vennootschapsbelasting7. Die som wordt cash terugbetaald, tot een maximum van 60% van de coronakosten. Dit heeft als voordeel dat bedrijven snel hun (dure) overbruggingskredieten en andere verplichtingen kunnen betalen.

Anderzijds krijgen bedrijven ook 30% van hun coronakosten in de vorm van een belastingkrediet. Dat krediet kunnen ze in 2020 en 2021 gebruiken om hun belastingen mee te betalen8.

Voorbeeld:

Een firma verliest 80% van haar normale omzet tijdens de coronacrisis. De kosten gedurende deze periode bedragen 10000 euro. Dan krijgt de firma 10000 x 0,8 x 0,6 = 4800 euro in cash9 en 10000 x 0,8 x 0,3 = 2400 euro belastingkrediet.

Dit plan heeft het voordeel dat het alle ondernemingen steunt die getroffen worden door de coronacrisis. Een tijdelijke btw-verlaging na de lockdown zou enkel bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de horeca) helpen. Bovendien zijn er duidelijke regels, zodat er minder ruimte is voor lobbywerk en willekeur.

Arbeidstekorten

Het laatste punt van dit plan gaat niet zozeer over geld, maar over een praktische kant bij het herstarten van de economie. Werknemers die nu tijdelijk werkloosheid zijn, zullen hun verlofdagen na de lockdown opnemen. Maar op dat moment moeten de bedrijven volop kunnen draaien.

Daarom is het nu het uitgelezen moment om hiervoor een oplossing uit te werken. Misschien door het mogelijk te maken om meer verlofdagen over te dragen naar 2021. Of door premies te geven aan wie zijn/haar verlof niet volledig opneemt.

 1. Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, premies voor zelfstandigen en bedrijven waarvan de omzet keldert, uitstel van betaling van belastingen, snelle betaling facturen, de deal met de banken…
 2. Cafés, niet-essentiële winkels, bioscopen, de reis- en evenementensector…
 3. Zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten stopzetten door het coronavirus kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht.
 4. 3,333% is 40% van één twaalfde van het jaar.
 5. Of van 2018, aangezien de belastingaangiftes van 2019 nog niet binnen zijn.
 6. Het bedrag zou netto gestort worden en later bij de bruto-omzet geteld worden in de aangifte van 2020.
 7. Voor bedrijven die minder dan drie jaar actief zijn, kan het cash voordeel omgezet worden in een hoger belastingkrediet.
 8. Door dit belastingkrediet te beperken in de tijd kunnen bedrijven en de overheid de coronacrisis snel “doorslikken”.
 9. Op voorwaarde dat de firma de voorbije jaren voldoende belastingen betaalde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *